شیراز
شیراز
اخبار

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان استان فارس 21 الی 24 اردیبهشت ساعت 17 الی 22

 

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان باشگاه مخاطبان مسکن

اخبار

جلسه با جناب آقای مهندس مقبلی مدیر کل راه و شهر سازی استان فارس

بنا به درخواست هیأت مدیره انجمن انبوه سازان جلسه ای در تاریخ 21/1/1395 ساعت 1

اخبار

جزییات وام 160 میلیونی مسکن

 

جزییات وام 160 میلیونی مسکن

 

 

اخبار

جلسه ای در محل اداره برق استان فارس با حضور هیأت مدیره انجمن انبوه سازان و جناب آقای مهندس صحراییان مدیر عامل برق استان و معاونین ایشان

 

در مورخ 13 دیماه 94 جلسه ای در محل اداره ب