شیراز
شیراز
جزیره کیش
اخبار

برگزاری دوره های آموزشی بصورت رایگان

بدینوسیله به اطلاع می رساند که دوره های آموزشی به شرح ذیل با همکاری کانون انج

اخبار

دیهیمی عضو شورای شهر شیراز: عوارض شهرداری طوری تعیین نشودکه یکی به خاطر آن فرش زیر پایش را بفروشد و دیگر هزینه های غیر ضروری اش را تأمین کند.

دیهیمی عضو شورای شهر شیراز: عوارض شهرداری طوری تعیین نشودکه یکی به خاطر آن فر

اخبار

"نرخ عوارض ساخت و ساز در شیراز تعدیل شد"

با توجه به پیگیریهای بعمل آمده و جلسات مشترک فرمانداری محترم شیراز

اخبار

نمایشگاه بین المللی ساختمان فرانسه

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم و همه علاقه مندان رسانده می شود که نمایشگاه بی