اخبار

به گزارش روابط عمومی انجمن متن مصاحبه خبرنگار محترم روزنامه همشهری با دبیر محترم انجمن آقای مهندس احمدرضا جوکار در روزنامه مذکور به تلریخ 1393/04/21 منتشر گردید.

اخبار

کارشناسی و اعلام نظر انجمن در خصوص بازنگری و ویرایش جدید طرح جامع شیراز که در دستور کار شورای اسلامی شهر شیراز قرار گرفته است.

 

 

ادامه مطلب |

1393/4/22

اخبار

بیمه و مالیات پروژه های طرح مسکن مهر

اخبار

کلاس آموزشی " تهیه و تنظیم اظهار نامه های مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی "

به گزارش روابط عمومی انجمن:

اولین جلسه کلاس آموزش